Tsingitud jõuülekande terastoru torni peamised omadused

2023-08-25

Tsingitud jõuülekande terastoru tornikonstruktsioonil on suhtelised tehnilised ja majanduslikud eelised ning see sobib kasutamiseks suurt koormust kandvates ülekandetornides.


(1) Koormusomadused

Tsingitud jõuülekande terastoru tornielementidel on madal tuulerõhk, kõrge ristlõike paindejäikus, lihtne struktuur ja selge jõuülekanne, mis võimaldab täielikult ära kasutada materjalide kandevõimet. Ühest küljest võib see vähendada torni kaalu ja vundamendi jõudu; Teisest küljest on kasulik suurendada loodusõnnetustele vastupanuvõimet ekstreemsetes tingimustes. Tingimusel, et tugevuse ja stabiilsuse arvutamise nõuded on täidetud, võib suhteliselt väikese tuulerõhu kujuteguriga terastorutornide kasutamine oluliselt vähendada torni korpuse tuulekoormust.


(2) Ristlõike omadused

Terastoru komponendi sektsiooni keskpunkt on sümmeetriline ja sektsiooni omadused on isotroopsed; Materjal jaotub perimeetri ümber ühtlaselt ja ristlõike paindejäikus on kõrge. Kui terastoru ja nurkterase ristlõikepindala on võrdne ülekandetornide pingutusvarda komponentidega, ei näita terastoru tornide elemendid oma eeliseid. Ülekandetornide painde- ja survekomponentide puhul saab väiksema ristlõikepindala ja suurema pöörderaadiusega terastorude kasutamine täielikult tasakaalustada materjalide mehaanilisi omadusi, täita konstruktsiooni jäikuse ja stabiilsuse nõudeid. Eriti suurte, suuremate geomeetriliste mõõtmetega ja pikemate osadega suurte rauast tornide puhul on terastorust tornielementide hea stabiilsuse eelis ilmselge.


(3) Ehitage ühendusi

Konstruktsioonilise ühenduse poolest on tsingitud jõuülekande terastoru torni põhimaterjalid ühendatud äärikute või ristuvate ühendustega, diagonaalmaterjalid ühendatakse pistikplaatide või ristuvate ühendustega, nurkterasest torni põhimaterjalid on ühendatud sise- ja välisühendused ning muud elemendid ühendatakse peamiselt ühendusplaatide ja poltidega. Terastorude tornide ääriku ja pistikplaadi ühenduskonstruktsioon on suhteliselt lihtne. Kuigi see suurendab keevitamise töökoormust, vähendab see nurkterasest komponentide ekstsentrilisuse kahjulikku mõju konstruktsiooni kandevõimele. Samal ajal suurendab see ühendussõlmede jäikust ja tihedust, mis aitab parandada konstruktsiooni üldist jäikust ja stabiilsust ning selle võimet taluda tuule põhjustatud dünaamilisi koormusi.